© 2014 pactum
 
przygotowuję usługi
dopasowane
do twojego biznesu
wielotorowe myślenie
precyzyja - opinie prawne
dopasowane do biznesu
stałe i osobiste
zaangażowanie
stała poprawa
procedur prawnych
inicjatywa, doświadczenie
i know - how

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH

Od 2001 roku zajmujemy się obsługą prawną przedsiębiorców ze szczególnym nastawieniem na systematyczne podnoszenie bezpieczeństwa w ich funkcjonowaniu. Cel ten osiągamy poprzez osobiste zaangażowanie i podejmowanie inicjatywy aby zdobyte doświadczenie przekuwać na ciągłą poprawę procedur prawnych.  Specjalizujemy się w obsłudze przedsiębiorstw, koncentrujących swoją działalność na produkcji i dystrybucji. Dzięki praktycznej znajomości wielu dziedzin prawa oraz wielotorowym myśleniu podczas ich wykorzystywania zapewniamy naszym Klientom usługi i rozwiązania dopasowane do profilu prowadzonej przez nich działalności. Nasze działania mają na celu minimalizowanie codziennego ryzyka związanego z prowadzeniem biznesu.

Specjalizujemy się w:

KRZYSZTOF KĘCIAK
partner zarządzający

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym oraz w prawie pracy. Ukończył Wydział Prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Jest mediatorem w Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie. Autor licznych artykułów w Gazecie Prawnej oraz Rzeczpospolitej. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w kancelariach korporacyjnych.W kancelarii Pactum odpowiada za obsługę prawną przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych.

 

  krzysztof.keciak@pactum.net.pl