© 2014 pactum

Czy po zmianie nazwiska trzeba sprostować wpis?

Kilka tygodni temu wyszłam za mąż, a teraz zamierzam sprzedać moją działkę budowlaną. W księdze wieczystej jestem wpisana jako jej właścicielka pod panieńskim nazwiskiem. Słyszałam, że niektórzy kupujący chcą, by przedstawiać im wypis z księgi wieczystej. Czy powinnam dokonać zmiany nazwiska w księdze wieczystej?

EKSPERT WYJAŚNIA

Zmiana nazwiska mająca związek m.in. z zamążpójściem nie ma wpływu na prawo własności posiadanej nieruchomości. Tak więc bez względu na to, czy nasza czytelniczka będzie w księdze wieczystej figurować jako właścicielka działki budowlanej pod panieńskim czy też aktualnym nazwiskiem, jej prawo do niej jest niezaprzeczalne. Niemniej jednak warto dokonać sprostowania w księdze wieczystej, ponieważ to z pewnością w przyszłości pomoże uniknąć wszelkich wątpliwości powstających na tym tle. Kupujący mieszkanie rzeczywiście może bowiem domagać się przedstawienia mu wypisu z księgi wieczystej z aktualnym nazwiskiem właściciela. Wskazane jest więc, jeszcze przed przystąpieniem do sprzedaży mieszkania, uregulowanie tej kwestii. W związku z tym należy wystąpić do sądu prowadzącego księgę wieczystą nieruchomości z wnioskiem o dokonanie zmiany nazwiska właściciela. Do tego wniosku trzeba dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa w oryginale wystawionym przez kierownika urzędu stanu cywilnego. Poza tym należy uiścić opłatę stałą w wysokości 60 zł.

NASZA REKOMENDACJA

Jeśli czytelniczka nie będzie w stanie przed sprzedażą dokonać zmiany nazwiska w księdze wieczystej, to może zaproponować osobie kupującej od niej działkę budowlaną inne rozwiązanie. Polega ono na tym, że odpis skrócony aktu małżeństwa przedłoży u notariusza, u którego będzie zawierać umowę sprzedaży. Wówczas notariusz dołączy go do wypisu aktu notarialnego. Następnie, razem z wnioskiem o wpisanie nabywcy jako nowego właściciela, przekaże te dokumenty do sądu prowadzącego księgę wieczystą sprzedawanej nieruchomości. W ten sposób sąd będzie miał dowody na to, że poprzedni właściciel zmienił nazwisko, i ujawni w księdze wieczystej nabywcę działki budowlanej jako nowego właściciela.

Podstawa prawna Art. 44 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398 z późn. zm.).

Gazeta Prawna Nr 147 (2017) z dnia: 31.07.2007
Autor: Krzysztof Kęciak