© 2014 pactum

Czy wystarczy 3,5 proc. Kapitału zakładowego?

Razem z trzema innymi akcjonariuszami mamy w sumie 92 proc. kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Chcielibyśmy przeprowadzić przymusowy wykup akcji. Piąty wspólnik ma 3,5 proc. kapitału i gotów jest nam pomóc. Czy to rozwiąże nasz problem?

EKSPERT WYJAŚNIA

Nie. Każdy z akcjonariuszy wykupujących akcje musi mieć co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5 proc. kapitału zakładowegoprzez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy posiadających łącznie nie mniej niż 95 proc. kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5 proc. kapitału zakładowego. Uchwała wymaga większości 95 proc. głosów oddanych. Statut może przewidywać jeszcze surowsze warunki jej powzięcia.

PODSTAWA PRAWNA  Art. 418 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Gazeta Prawna Nr 142 (2012) z dnia: 24.07.2007
Autor: Ewa Bednarek