© 2014 pactum

Czy można wycofać pozew o podwyższenie alimentów?

Mój były mąż płaci niskie alimenty na nasze dziecko. Dowiedziałam się, że znalazł lepiej płatną pracę, więc wniosłam pozew o podwyższenie alimentów. Po kilku miesiącach stracił ją i teraz jest bezrobotny. Sprawa w sądzie nie ma więc sensu. Czy mogę wycofać wniesiony pozew? Sąd nie wyznaczył jeszcze rozprawy.

EKSPERT WYJAŚNIA

Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, czyli do momentu wdania się w spór. Z przedstawionych przez czytelniczkę informacji wynika, że sąd nie wyznaczył jeszcze rozprawy, zatem czytelniczka może swobodnie wycofać pozew bez pytania o zdanie na ten temat pozwanego byłego męża. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie przepisy wiąże z wytoczeniem powództwa. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego. Pozwany może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów, ale w przedmiotowej sprawie regulacja ta nie będzie miała zastosowania, gdyż takich kosztów nie było.

NASZA REKOMENDACJA

W przypadku czytelniczki istnieje możliwość wycofania pozwu. Można to zrobić wysyłając pismo w tej sprawie do sądu lub składając je osobiście w biurze podawczym sądu.

Podstawa prawna Art. 203 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.).

Gazeta Prawna Nr 95 (1965) z dnia: 17.05.2007
Autor: Ewa Bednarek