© 2014 pactum

Czy można powołać się na zawarcie intercyzy?

Zawarliśmy z mężem umowę wprowadzającą system rozdzielności majątkowej. Ostatnio mąż ma problemy finansowe. Jeden z jego wierzycieli domaga się spłaty należności z mojego majątku osobistego. Twierdzi, że ma do tego prawo, bo mąż nie powiedział mu o intercyzie. Gdyby spytał, to uzyskałby informację na ten temat, ale w ogóle nie interesowało go to. Czy wierzyciel męża ma rację?

EKSPERT WYJAŚNIA

Małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. Z tego powodu to na małżonkach spoczywa - pod rygorem utraty możliwości powoływania się na tę okoliczność - obowiązek zawiadomienia swoich kontrahentów o ewentualnym istnieniu małżeńskiej umowy majątkowej i jej rodzaju. Z przedstawionych informacji wynika, że tak się nie stało. Bez znaczenia jest to, że wierzyciel męża czytelniczki nie pytał w ogóle o relacje majątkowe w małżeństwie. To mąż czytelniczki powinien go o tym poinformować bez oczekiwania na zainteresowanie tą sprawą. Najlepiej jest dla celów dowodowych złożyć oświadczenie w tej sprawie na piśmie. Jeśli tak się nie stało, to ten wierzyciel może dochodzić swoich należności tak, jakby intercyza nie została w ogóle zawarta.

Należy przy tym zaznaczyć, że umowa ograniczająca bądź wyłączająca wspólność ustawową jest skuteczna wobec osób trzecich, jeśli jest im znany fakt jej zawarcia przez małżonków. Nie muszą oni podawać kontrahentom jej treści.

NASZA REKOMENDACJA

W przedstawionym przypadku czytelniczka nie można oczekiwać ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez jej męża. W związku z tym powinna przygotować się na to, że wierzyciel może skutecznie dochodzić zapłaty należności także z jej majątku osobistego obejmującego składniki, które należałyby do majątku wspólnego, gdyby intercyza nie została zawarta.

PODSTAWA PRAWNA: Art. 47 [1] ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Gazeta Prawna nr 92 (1962) z dnia: 14.05.2007
Autor: Krzysztof Kęciak