© 2014 pactum

Czy pełnomocnik może odejść z dnia na dzień?

Mam do rozwiązania w moim przedsiębiorstwie wiele problemów natury prawnej. Dałem więc pełnomocnictwo radcy prawnemu. Ten jednak ostatnio powiedział mi, że dostał lepszą propozycję pracy i zastanawia się nad jej przyjęciem. Czy znaczy to, że od złożenia przez niego wypowiedzenia zostanę bez pomocy prawnej?

EKSPERT WYJAŚNIA

Nie. Zarówno osoba udzielająca pełnomocnictwa, jak i pełnomocnik mogą w każdym czasie złożyć wypowiedzenie. Gdy wypowiada radca prawny, nie może on w dniu złożenia wypowiedzenia zostawić mocodawcy bez pomocy prawnej. Radca, który wypowiedział pełnomocnictwo, obowiązany jest działać za stronę jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że zostanie zwolniony od tego obowiązku. Każdy inny pełnomocnik powinien, mimo wypowiedzenia, działać za mocodawcę przez ten sam czas, jeżeli jest to konieczne do uchronienia mocodawcy od niekorzystnych skutków prawnych.

Wypowiedzenie pełnomocnictwa procesowego przez mocodawcę odnosi skutek prawny w stosunku do sądu z chwilą zawiadomienia go o tym, w stosunku zaś do przeciwnika i innych uczestników postępowania - z chwilą doręczenia im tego zawiadomienia przez sąd.

Podstawa prawna: Art. 94 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.). Not. mb

Gazeta Prawna nr 66 (1936) z dnia: 03.04.2007
Autor: Ewa Bednarek - Wojtal